Räsäsen puolustus: Ennenkuulumaton epäloogisuus syyttäjällä, poliitikolla oltava mahdollisuus puolustautua

Puolustuksen puheenvuoro alkaa sopivan adapterin etsimisellä kannettavaan. Inhimillinen piirre, kuten sekin, että Räsänen joutui tulemaan oikeuteen turvatarkastuksen kautta kuten muutkin. Hän itse asiassa joutui jopa jonottamaan. Ja vaihtoi siinä jonossa talvisaappaat kevyempiin kenkiin. 

Varatuomari Matti Sankamo kertoo puolustuksen näkemykset. Hän katsoo, että syytteessä on pitkä liuta asiavirheitä ja lisää löytyy syyttäjän alkupuheenvuorossa. 

Syytekohtaan 1, vuonna 2003 kirjoitettuun pamflettiin liittyen, vastine kertoo, että sen lukijakunta on alunperin ollut pieni, aikuinen ja asiaan perehtynyt ja osana Luther-säätiön opetussarjaa. Kun valtakunnan syyttäjä nosti pamfletin julkiseen keskusteluun vuonna 2019 – vasta poliisin ilmoituksen, että esitutkintaa ei jatketa jälkeen – muuttui tilanne ja yleisö.

-Tällöin poliitikolla on oltava mahdollisuus puolustautua julkisuudessa, pamfletin jakaminen on ollut perusteltu syy puolustautumistarkoituksessa. Vastaaja on myös ollut oppositiopoliitikkona lähes koko tekoajan. EIT:n vakiintuneen kannan mukaan kynnys oppositiopoliitikon sananvapauden rajoitukselle on erittäin korkea. Poliittisesti motivoidun syyttämisen vaara edellyttää erittäin vahvaa sananvapauden suojaa. 

Polittista puhetta ei saa hiljentää

Puolustuksen mukaan puheenvuoro poliittisesti arkaluontoisessa asiassa on aina lähtökohtaisesti loukkaavaa, minkä vuoksi siihen ei saa puuttua. Vaarana on ns. hiljennysvaikutus. Huomioon tulee ottaa myös se, että puheenvuoro on esitetty asiallisesti. Puheeseen saa puuttua, jos se johtaa todelliseen vaaraan tai väkivaltaan. 

-Siitä ei nyt kyse. Pamfletilla on pyritty osallistumaan yhteiskunnallisesti merkittävään keskusteluun ja sillä on ollut yleisesti hyväksyttävä tarkoitus. Räsänen on kirjoituksella osallistunut keskusteluun parisuhdelaista. Syyttäjä on jättänyt tämän merkittävän kontekstin huomioimatta. Ja hän on ottanut eri puolilta pamfletteja lauseita ja liittänyt ne yhteen. 

-Syyttäjä väittää haastehakemuksessa virheellisesti että homoseksuaaliset olisivat pamfletin mukaan ihmisinä alempiarvoisia vaikka pamfletissa sanotaan, että jokainen ihminen on seksuaalisesta suuntautumissta huolimatta yhtä arvokas. 

-Tämä on myös ensimmäinen Suomessa käsitelty rikosasia, jossa vastaajan väitetään kiihottaneen ihmisryhmää vastaan tekstissä, jossa hän nimenomaisesti kehottaa lukijoita kunnioittamaan tätä vähemmistöä ja heidän ihmisarvoaan.

Mitä lääketiede sanoo?

Puolustuksen näkemys on, että syyttäjän mielestä ei riitä, että kunnioittaa homoseksuaaleja ihmisenä, vaan pitää myös kunnioittaa kaikkia homojen tekemiä tekoja. 

-Puolustus kiistää syytteen keskeisimmät väitteet loukkaavista ilmaisuista psykoseksuaalisesta häiriöstä ja homoseksuaalisuudesta seksuaalisena poikkeavuutena, mutta huomauttaa, että ne ovat olleet käytössä lääketieteellisessä kirjallisuudessa vain 5-10 vuotta ennen pamfletin julkaisua. On tutkimusperinne, joka etsii homoseksuaalisuuden syytä, ”aiheuttajaa” ja alkuperää.

Tämän jälkeen Sankamo vertaa asiaa Pohjanmaan käräjäoikeuden tuoreeseen päätökseen vuohipaimenesta ammattina, homoseksuaalisuudellekaan ei siis voi laittaa negatiivista arvolatausta, jos ei vuohipaimenen ammatille.

Sittenkin kyse uskonnosta

Puolustuksen mielestä tekstin asiayhteys, laatimisen ajankohta ja sanomallinen kokonaisuus sulkevat pois oikeudenvastaisuuden. 

Räsäsen twitter-päivitykseen liittyen puolustus toteaa, että syytteen sisällöllinen paino on Raamatun tekstissä ja siinä kuinka turvattua Raamatun levittäminen ja jakaminen on. Siksi puolustus vetoaa EIS 9 artiklaan, jonka mukaan jokaisella on oikeus tunnustaa ja levittää uskoa. EIT:n mukaan uskonnollinen tentti on oikeuden esessä kiellettyä, ihmisellä on oikeus olla perustelematta uskoaan viranomaisen edessä. 

-Tuomioistuin ei voi ottaa kantaa siihen, kuinka Raamatun sisältö ymmärretään, ottamatta kantaa teologiseen kysymykseen ja näin menettämättä uskonnollista neutraliteettiaan. 

Lounastauon jälkeen kuulemme puolustuksen näkemyksiä lisää, mm. synnistä.

Toimitus

Toimitus