Saarikko: Vihreilläkään ei ollut tarvetta koskea bensaveroon – hallitukselta toimia energia-ahdinkoon

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) esitteli tänään hallituksen seitsemän toimenpidettä monille kansalaisille hankalaan energiahinnan tilanteeseen.

Energian hinnan nousuun on monia syitä. Geopoliittisen jännitteet nostavat fossiilisten polttoaineiden hintaa eikä sääolosuhteet ole suosineet vesivoimaa. Myös kasvava kysyntä on nostanut hintaa.

Saarikko korostaa, että energiatilanteen vaikutukset ovat olleet Suomessa vähäisempiä kuin muualla johtuen Suomen energiarakenteesta. Hän pitää hintojen nousua silti merkittävänä.

Hallitus on linjannut määräaikaisista täsmätoimista, joilla pyritään vastamaan energian hinnan nousuun. Toimet painottuvat erityisesti liikenteeseen ja kohdistuvat kotitalouksiin, ammattiliikenteeseen sekä maatalouden yrittäjiin. Toimet sisältävät sekä lyhyen aikavälin että pidemmän aikavälin toimia.

Hallitus ei tahtonut alentaa bensaveroa, koska sen hyöty ei välttämättä mene suoraan kuluttajan taskuun vaan huoltoasemat saattavat käyttää sitä omiin katteisiin. Toisaalta hallitus ei myöskään aio nostaa bensaveroa.

– Olen tyytyväinen, että vihreätkin ovat todenneet, ettei nyt ole aika nostaa bensaveroa, Saarikko totesi.

Työmatkavähennyksen enimmäismäärää korotetaan

Hallitus korottaa asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää määräaikaisesti vuoden 2022 verotuksessa 7 000 eurosta 8 400 euroon. Lisäksi kilometrikohtaista matkakuluvähennystä omalla autolla kuljettaessa korotetaan määräaikaisesti vuodelle 2022 säätämällä sen määräksi 0,30 e/km (aiemmin 0,25e/km).

Muutokset matkakuluvähennyksessä vaikuttavat noin 570 000 verovelvollisen verotukseen. Ne pienentävät staattisesti arvioituna vuoden 2022 tasossa verotuloja yhteensä noin 142 miljoonalla eurolla.

Lisäksi selvitetään liityntäpysäköinnin kustannusten vähennyskelpoisuutta kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta.

Maatalouden tuotantorakennusten vero poistetaan

Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero poistetaan väliaikaisena toimena vuoden 2022 verotuksessa edellyttäen, että toimi on EU-oikeudellisesti hyväksyttävä.

-Kannamme erityistä huolta niistä, jotka ovat investoineet suomalaiseen ruuantuotantoon, Saarikko korosti.

Hallitus käynnistää asiasta keskustelun Euroopan komission kanssa. Toimi kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti. Mikäli EU-lainsäädäntö ei salli toimea, osana lisätalousarviovalmistelua maataloudelle myönnetään energiakriisin aiheuttamiin kustannuksiin tukea muiden instrumenttien kautta.

Lisäksi hallitus valmistelee toimenpiteitä maatalouden tulo- ja kannattavuuskehityksen parantamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, elintarvikeketjun toiminnan tasapainottamiseksi sekä huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Lainatakauksia ilmastoystävällisille kotitalouksille

Useat ministeriöt valmistelevat yhteistyössä valtion lainatakausmallia yksityisille kotitalouksille sekä mallia valtion täytetakaukseksi asunto-osakeyhtiöiden ilmastoystävällisten investointien tukemiseksi.

Tavoitteena on, että uusi takausmalli kohdentuisi esimerkiksi investointeihin, joilla parannetaan merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta tai uusitaan lämmitysjärjestelmiä uusiutuvia energiamuotoja, kuten maalämpöä, tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntäviksi.

Takausmalli voisi kohdentua myös kulkuneuvojen latausinfrastruktuurin rakentamiseen sekä kaasu- ja sähköautojen konversioihin ja hankintoihin.

Ammattidiesel valmisteluun

Ammattidieselverojärjestelmän valmistelu aloitetaan.

Valmistelun kuluessa arvioidaan, toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta.

Valmistelussa huomioidaan hallituksen ilmastotavoitteet.

Tulo- ja alueperusteisia tukia kotitalouksille

Valtiovarainministeriö valmistelee yhteistyössä muiden asiaan liittyvien ministeriöiden kanssa kevään 2023 hallitusneuvotteluihin mennessä tukimallin, jonka tavoitteena on yhtäältä lisätä energiaverojärjestelmän ilmasto-oikeudenmukaisuutta sekä toisaalta vastata polttoaineiden markkinahintojen nousupiikkien kohtuuttomiin sosiaalisiin seurauksiin.

Valmistelun tavoitteena on luoda tukimalli, jossa tukea voidaan myöntää kotitalouksille tulo- ja alueperusteisesti.

Lisäksi selvitetään, voidaanko malliin luoda myös elementti, jossa markkinahintojen äkillinen nousu mahdollistaisi automaattisen tulotuen maksamisen kotitalouksille.

Toimeentulotuessa huomioidaan energian hinnan nousu

Hallitus antaa suosituksen, että energian hinnannoususta aiheutuneet kohonneet asumisen kulut otettaisiin huomioon toimeentulotukea myönnettäessä.

Suosituksen tavoitteena on lieventää taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä pienituloisemmille aiheutuvia vaikeuksia.

Kansalaisille tukea sähkösopimusten tekemiseen

Hallitus valmistelee sähkömarkkinalakiin muutoksia, jotka helpottavat kuluttajan asemaa energiahintakriisissä. Tarkoituksena on lisätä tietoa dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimuksista eli niin sanotuista spot-sopimuksista.

Jatkossa sähkön loppukäyttäjältä vaadittaisiin nimenomaista suostumusta spot-sopimuksen tekemiseen. Myyjän olisi lisäksi annettava dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimusta tarjotessaan loppukäyttäjälle tiedot niin sopimuksen mahdollisuuksista, kustannuksista kuin riskeistäkin.

Toimitus

Toimitus