SAK vastustaa koronapassia, vetoaa yksityisyyden suojaan

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa, että työpaikoilla tulisi voida ottaa käyttöön koronapassi.
-Työnantajat ovat vaikeassa tilanteessa. Heidän tulisi huolehtia työturvallisuudesta ja vähentää riskejä, mutta heillä ei ole mahdollisuutta saada ajantasaista tietoa henkilökuntansa rokotetilanteesta, kertoo työturvallisuuden ja työsuojelun asiantuntija Suvi Lahti-Leeve Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) AlfaTV Uutisille.
Tämä vaikeuttaa työn suunnittelua ja tarpeellisten terveysturvaan liittyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Tieto rokotuksen saamisesta luetaan terveystiedoksi eikä työnantaja voi rekisteröidä sitä. Työntekijän kanssa voidaan keskustella tilanteesta, mutta työntekijä voi olla kertomatta rokotustilannettaan.
Lahti-Leeve toivoo myös koronarokotuksen tulevan osaksi tartuntatautilain mukaisia henkilökunnalta vaadittavia rokotuksia. Tartuntatautilaki vaatii esimerkiksi tuhkarokko- ja vesirokkorokotuksen sellaisten potilaiden kanssa työskenteleviltä, jotka ovat lääketieteellisesti arvioituna alttiita vakaville seuraamuksille.
Koronapassi helpottaisi työnantajan kokonaisarviota työpaikan terveysturvasta. Työntekijät, jotka eivät voi esittää koronapassia, pyrittäisiin ensisijaisesti siirtämään sellaisiin työtehtäviin, jossa passi ei ole välttämätön. Jos sellaisia työtehtäviä ei löydy, seuraamuksia täytyisi pohtia tapauskohtaisesti. Lahti-Leeve ei yksilöi, minkälaisia seuraamuksia tilanteessa olisi.
-On ristiriitaista, että voimaan tullut rajoitusten vaihtoehtona käytettävä koronapassi ei tällä hetkellä kata soveltamisalaan kuuluvissa tiloissa työskenteleviä työntekijöitä, mutta kylläkin asiakkaat. EK:n mielestä tulisikin ryhtyä valmistelemaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi koronapassin käytön myös työpaikoilla, Lahti-Leeve kommentoi.
Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöstä (SAK) kommentoi AlfaTV Uutisille, ettei SAK kannata koronapassia työntekijöille. Työläjärvi vetoaa työntekijöiden yksityisyyden suojaan työelämässä ja terveystietojen tietosuojaan.
– Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita työelämässä, Työläjärvi korostaa. Niistä poikkeamiseen pitäisi olla erittäin painavat perusteet. Koronapassi tietyllä tavalla tarkoittaisi näistä periaatteista ja niiden lainsäädännöllisestä suojasta poikkeamista.
Koronapassiin vaaditaan kahden koronarokotteen ottamista. Työläjärvi selventää vielä, että rokotteesta huolimatta emme voi luopua muista turvatoimista, koska rokotetutkin voivat sairastua ja levittää tautia.

Toimitus

Toimitus