Sauli Niinistö: Meidän on oltava rehellisiä itsellemme – arvot ovat vastakkain

Kuvakaappaus Hanaholmen-aloitteen otsikkosivulta.

Tänään tiistaina ruotsalaisia ja suomalaisia poliitikkoja ja asiantuntijoita kokoontui Helsingin edustalle Hanasaareen kuulemaan ideoita ja suosituksia kriisivalmiuden vahvistamiseksi Suomessa ja Ruotsissa osana ns. Hanaholmen aloitetta.  Sauli Niinistön puheen tilaisuudessa piti kansliapäällikkö Hiski Haukkala.

Uusi Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen kriisivalmiusohjelma Hanaholmen-aloite julkaistiin tämän vuoden tammikuussa. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä ennen siviilikriisejä ja niiden aikana. Kriiseissä voi olla kyse esimerkiksi maastopalojen ja tulvien kaltaisista ilmastokriiseistä tai kyberuhkista ja globaaleista pandemioista.

Hanaholmen-aloite koostuu kahdesta osasta: vuosittaisesta kriisivalmiuskurssista ja vuosittaisesta korkean tason foorumista. Korkean tason foorumissa on tarkoitus käsitellä koulutusohjelman toimeenpanon aikana tehtyjä havaintoja ja laadittuja suosituksia.

-Ehdotuksia on olleet laatimassa kaksikymmentä johtavaa kriisivalmiuden asiantuntijaa Ruotsista ja Suomesta, jotka osallistuivat Hanaholmen-aloitteen kriisivalmiuskurssille syys- ja lokakuussa. Korkean tason foorumin koko idea on, että kurssilaisten ehdotukset eivät jäisi vain kauniiksi sanoiksi paperille, vaan että suositukset johtaisivat konkreettisiin tuloksiin”, toteaa Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun kokonaisturvallisuuden keskuksen johtaja Fredrik Bynander.

Seitsemässä suosituksessa käsitellään monenlaisia asioita, kuten yhteisiä harjoituksia ja varoitusjärjestelmiä, uusia tiedonjakamisen malleja, ilmasto- ja hybridiuhkien hallintaa, varmuusvarastoja, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä jatkuvaa yhteistä kriisivalmiuskoulutusta.

 

Hanaholmen-aloitteen ideat ja suositukset kriisivalmiuden vahvistamiseksi Ruotsissa ja Suomessa:
  1. Valmistautuminen ilmastoon liittyviin kriiseihin ja niitä koskevan tietoisuuden lisääminen.
  2. Kyberuhkia koskevan kahdenvälisen valmiussuunnittelun toteuttaminen.
  3. Kriittisten toimitusketjujen ja kriisin keskellä olevan yhteiskunnan kannalta välttämättömien tavaroiden turvaaminen.
  4. Hybridiuhkia ja niiden varhaista havaitsemista koskevan yleisen tietämyksen lisääminen ja näihin uhkiin vastaaminen.
  5. Kriisien ja uhkien varhaisien merkkien havaitsemiskyvyn parantaminen. Strategisen ennakkovaroitusjärjestelmän luominen, josta raportoidaan molemmille maille.
  6. Kriisivalmiusyhteistyön kehittäminen julkisten ja yksityisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan välille.
  7. Korkean tason koulutusohjelman luominen.

 

Presidentti Niinistö kiittää hanketta

Kansliapäällikkö Hiski Haukkala piti tilaisuudessa presidentti Sauli Niinistön puolesta puheen. Presidentin mukaan arvot ovat asetettu vastakkain muun muassa Puolan rajalla, eikä ratkaisut ole helppoja.

-Suomen ja Ruotsin sotilaallista yhteistyötä on viime vuosina syvennetty merkittävästi. Yhteisen harjoittelun rinnalle on otettu muun muassa yhteinen suunnittelu. Sotilaallinen valmius ei kuitenkaan turvallisuuden tekijänä yksin riitä. Todellisuudessa, jossa uhkakuvat liittyvät yhtä lailla ilmastonmuutokseen, pandemioihin ja kyberturvallisuuteen, kuin perinteisiin sotilaallisiin uhkiinkin, siviilialojen valmius on äärimmäisen tärkeää.

-Tämänhetkinen kehitys EU:n itärajoilla tuo asian esiin erityisen terävästi. Kohdatessaan kovan haasteen EU on onnistunut pysymään yhtenäisenä ja päättämään pakotteista niitä vastaan, jotka ovat vastuussa hybriditoimista sen jäsenmaita kohtaan. Tilanne ei kuitenkaan ole vielä ohi. Meidän on oltava rehellisiä itsellemme ja esitettävä kysymys: pystymmekö samanaikaisesti pitämään kiinni sekä turvallisuudestamme että arvoistamme, kun kohtaamme tietoista pahantahtoista toimintaa? Tämä on todellinen dilemma. Pelkään, että helppoja vastauksia ei ole.

-On selvää, että siviilikriisinhallinnan merkitys toimintaympäristössämme tulee edelleen kasvamaan. Suomi ja Ruotsi voivat yhteistyöllään näyttää esimerkkiä muulle Pohjolalle ja laajemminkin.

Lisää Hanaholmen-aloitteesta voit lukea tästä.

Toimitus

Toimitus