Sininauhaliitto: Päihderiippuvaisten läheisten oikeus saada tukea ei toteudu

Jokaista päihteiden ongelmakäyttäjää kohden on arvioiden mukaan noin viisi läheistä, jotka altistuvat päihteidenkäytön negatiivisille vaikutuksille, Sininauhaliitto uutisoi. Suomessa on noin 31 100–44 300 amfetamiinia ja opioideja ongelmallisesti käyttävää henkilöä sekä 400 000 alkoholin ongelmakäyttäjää. Se tarkoittaa, että maassamme on noin 2 miljoonaa päihteidenkäyttäjien läheistä. Päihdehuoltolain mukaan kunnilla on velvollisuus tarjota päihderiippuvaisten läheisille heidän tarvitsemansa palvelut. Tällä hetkellä läheisten oikeus saada palvelua ei kuitenkaan Sininauhaliiton mukaan toteudu. Kun tärkeän ihmisen päihderiippuvuus kuormittaa läheisen arkea, se voi aiheuttaa mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta, ahdistusta ja fyysisiä sairauksia.

Toimitus

Toimitus