Sisäministeriö selvittää: Tästäkö lisäväylä turvapaikanhakijoille?

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sisäministeriö on kiinnostunut kehittämään täydentäviä väyliä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Sisäministeriö teetätti tutkimuksen, joka selvitti, minkälaisia täydentäviä väyliä on käytössä muualla maailmassa. Tutkimus keskittyy erityisesti työ- ja opiskeluperusteisiin väyliin.

Työ- ja opiskeluperusteiset täydentävät väylät ovat suojelun tarpeessa oleville henkilöille luotuja rekrytointikanavia ja stipendiohjelmia. Niiden kautta he saapuvat vastaanottavaan maahan työntekijöinä ja opiskelijoina, eivät turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina.

Täydentäviä väyliä ei käytetä vielä laajasti maailmalla. Kyse on lähinnä yksittäisistä ohjelmista eri maissa. Niiden määrä kuitenkin kasvaa nopeasti.

Täydentävät väylät tarjoavat laillisen ja turvallisen reitin sellaiseen maahan, joka voi vastata heidän suojelustaan. Sisäministeriön mukaan väyliä kutsutaan täydentäviksi, sillä ne eivät korvaa kiintiöpakolaisjärjestelmää vaan täydentävät sitä.

Kansainvälisten osaajien tilannetta kutsutaan erityiseksi. Heidän on toisinaan hankala hankkia normaalisti tarvittavia dokumentteja. Täydentävien väylien ohjelmissa heidät on huomioitu tarjoamalla tukea hakuprosessin eri vaiheissa ja tekemällä helpotuksia maahantulon kriteereihin ja maksuihin.

Muun muassa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on viime vuosina korostanut täydentävien väylien kehittämistä pakolaistilanteeseen vastaamiseksi. Kiinnostusta väylien kehittämiseen voimistaa myös monien kehittyneiden maiden kasvanut työvoiman tarve sekä väestön ikääntyminen.

Toimitus

Toimitus