Sosiaaliseen mediaan siirtynyt huumekauppa tappaa nuorisoa ennätysmäärin USA:ssa

Kalifornian osavaltiossa nuorten fentanyylin aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat kasvaneet 1 000 prosentilla vuoteen 2018 verrattuna, kerrotaan The Guardianin artikkelissa. Osavaltiossa fentanyylikuolemat olivat harvinaisia vielä ​viisi vuotta sitten, mutta nyt aineeseen menehtyy keskimäärin yksi alle 24-vuotias nuori 12 tunnin välein, selviää The Guardianin analysoimien osavaltion tietojen pohjalta.

Myös kansalliset tilastot osoittavat huumekuolemien valtavan kasvun koronapandemian aikana Yhdysvalloissa. Kuolleiden määrä nousi yli 93 000:een vuonna 2020, kasvua on 32 prosenttia vuodesta 2019. The Guardianin analyysin mukaan missään toisessa ikäryhmässä ei ole havaittu nopeampaa kasvua kuin juuri alle 24-vuotiaiden ryhmässä. Ikäryhmässä huumekuolemat lisääntyivät maassa 50 prosenttia vain yhdessä vuodessa. Asiantuntijoiden mukaan suuri osa kasvusta johtuu Yhdysvaltoihin virtaavista suurista fentanyylimääristä. Fentanyyli on halpa, synteettinen opioidi, joka on jopa 100 kertaa heroiinia tehokkaampi.

Huumekauppaa käydään nyt kiihtyvässä määrin sosiaalisen median palveluissa kuten Instagramissa ja Snapchatissa. Huumeiden jälleenmyyjät metsästävät nuoria, jotka seuraavat huumeisiin liittyviä tilejä Instagramissa, ja he alkavat pommittaa näitä nuoria tarjouksillaan. Jälleenmyyjät tarjoilevat “kipulääkkeitä, ahdistuneisuuslääkkeitä ja muita kemiallisia tuotteita” ja kehottavat tekemään tilauksen postin kautta. Ostetut ”lääkkeet” voivat kuitenkin sisältää aivan muita aineita, kuin mitä esimerkiksi tuotteen pakkausseloste kertoo. Moni onkin kuollut juuri verkon kautta tilattujen valelääkkeiden sisältämiin myrkkyihin.

Toimitus

Toimitus