Sovintoehdotus kunta-alalle annettu – näin paljon keskipalkkaisen ansiot nousisivat

Sovittelulautakunta on antanut sovintoehdotuksen kunta-alan työriitaan.

– Niin työntekijöiden, kuntien ja uusien hyvinvointialueiden kuin tavallisten kansalaistenkin kannalta on tärkeää, että julkiset hyvinvointipalvelut toimivat ja työrauha kyetään turvaamaan, sanoo sovittelulautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Sovittelulautakunnan kolmevuotisessa sovintoehdotuksessa pienipalkkaisten työntekijöiden palkat nousevat muita enemmän. Sovintoehdotus tuottaa jokaiselle sopimuksen piiriin tulevalle työntekijälle kahden prosentin, mutta vähintään 46 euron suuruisen palkankorotuksen kuukaudessa.

Tämän lisäksi ehdotus pitää sisällään 0,53 prosentin suuruisen järjestelyerän, jolla toteutetaan muun muassa palkallinen perhevapaauudistus, jolla on erityisesti naisvaltaiselle kunta-alalle suuri merkitys.

Kunta-alan mediaanipalkka on ollut vuonna 2021 noin 3 040 euroa. Mediaanipalkkaisen työntekijän palkassa yleiskorotuksen ja järjestelyerän keskimääräinen yhteisvaikutus nousisi noin 76 euroon kuukaudessa.

Sovintoehdotukseen kuuluu edellä mainittujen elementtien lisäksi viisivuotinen palkkarakenneohjelma vuosille 2023–27, joka tulee yleisen linjan mukaisten palkankorotusten päälle. Palkkarakenneohjelman keskimääräistä palkkatasoa korottava vaikutus on viiden vuoden aikana 5,1 prosenttia.

Sovintoehdotus sisältää myös parannusehdotuksia työaikaratkaisuihin liittyen.

– Olen kehottanut pääsopijajärjestöjä hyväksymään sovintoehdotuksen ja odotan järjestöjen antavan vastauksensa lautakunnalle keskiviikkona 11.5.2022 klo 12 mennessä, Pylkkänen sanoo.

Toteutuessaan sovintoehdotus koskisi noin 425 000:ta virka-tai työsuhteessa olevaa työntekijää.

 

Toimitus

Toimitus