Suomen taloudella menee lujaa: Investointiaste nousemassa korkeimmalle tasolleen vuosikymmeneen

Suomen talouden mittarit näyttävät selvästi ylös. Teollisuuden investoinnit ovat palaamassa, paitsi selvästi yli koronaa edeltäneen tason, niin myös takaisin finanssikriisiä edeltävään tasoon.

– Kokonaisuutena näyttää hyvältä. Jokainen teollisuuden toimiala on plussalla ja talouselämän luottamus näyttää hyvältä, arvioi Elinkeinoelämän Keskusliiton johtaja Sami Pakarinen esitellessään teollisuuden investointilukuja tiedotustilaisuudesssa.

Pakarisen mukaan investoinnit tulevat tarpeeseen, sillä kapasiteetin käyttöaste on kova, jopa historiallisen kova. Myös työvoimasta on pulaa.

EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 17 prosenttia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2022 olisi noin 9,9 miljardia euroa. Vuonna 2021 teollisuuden investoinnit kasvoivat arviolta 23 prosenttia, kun talous palautui koronakriisistä.

Samaan aikaan, kun tilauksia tulee, inflaatio nousee ja työvoimaa kaivataan, niin teollisuuden puolella palkkaratkaisut ovat jääneet noin kahden prosentin tasoon. Miten työnantajat tässä onnistuivat?

– Se on hyvä kysymys. Inflaation osalta on kuitenkin todettava, että siinä energianhinnan paino on suuri ja sen (hinnannousun) odotetaan selvästi loppuvuonna laimenevan, Pakarinen vastasi AlfaTV Uutisten kysymykseen viitaten siis siihen, että inflaation kiihtyminen maltillistuu vuoden kuluessa.

Teollisuuden kasvu  painottuu kiinteisiin investointeihin ja energiaan. Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 6,8 miljardia euroa, joka on peräti 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna kolme miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen nähden olisi yhdeksän prosenttia. Energiateollisuuden investoinnit kasvaisivat tänä vuonna 37 prosenttia ja niiden arvo olisi 3,3 miljardia euroa.

Teollisuuden investointiasteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 23 prosenttiin. Investointiaste on viimeksi ollut tätä korkeampi vuonna 2012.

Teollisuuden aloista kiinteiden investointien arvellaan kasvavan eniten elintarviketeollisuudessa, lähes 50 prosenttia.

Alberto Claramunt

Alberto Claramunt