Suomi maahanmuuttomaana: Laittomien laillistaminen vaatisi poliittista ohjausta

Sisäministeriö ja sen virkamiesjohto tapasi mediaa teeman Tuleeko Suomesta maahanmuuttomaa? alla. Viime vuonna valmistunut sisäisen turvallisuuden selonteko asettaa kunnianhimoisia tavoitteita sille, että Suomi pysyy maailman turvallisimpana maana. Miten tavoitteisiin päästään, kun turvallisuusympäristö ja yhteiskunta ympärillä on monenlaisten haasteiden edessä? 

AlfaTV Uutiset halusi kiinnittää erityistä huomiota sisäministeriön viime viikolla esittelemään hankkeeseen maassa laittomasti olevien ihmisten laittoman maassaolon laillistamiseksi. Osastopäällikkö ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Markku Hassinen kertoi Eurooppaan saapuneen vuoden 2015 aallon yhteydessä noin kaksi miljoonaa laitonta maahantulijaa. Tämä laiton maahanmuutto on jälleen, pandemian laantuessa, kasvussa. 

Kysyimme millä estetään se, että sisäministeriön hanke laittomien laillistamisesta ei muutu vetovoimatekijäksi.

Osastopäällikkö Minna Hulkkonen maahanmuutto-osastolta vastasi kyseessä olevan vain ensivaiheen selvitys. 

-Jatkosta ei ole vielä päätetty, kyseessä on virkamiesselvitys, jossa on melko yleisellä tasolla kuvattu ilmiötä. Sen tuoma yksi hyvä asia on se, että tiedostamme paremmin maassa olevan noin kolme tuhatta ilman oleskelulupaa olevaa henkilöä. Odotamme kuitenkin polittista ohjausta. Jos menemme eteenpäin, on siinä vielä paljon töitä tehtävänä. 

Hulkkonen kannatti, että Suomessa kartoitamme eri toimijoiden näkemyksiä, koska päätökset maahanmuuttopolitiikassa vaikuttavat hyvinvointivaltion kestävyyteen ja yritysten tulevaisuuteen. 

– Suomella pitäisi olla pysyvät linjaukset, jotka ovat voimassa pitemmän aikaa. 

EU-tasolla peruslähtökohtana on käytännössä ollut turvapaikanhaku. EU:n yhteinen linja, jossa olisi muitakin kriteereitä kuin turvapaikanhaku, olisi Hulkkosen mielestä toivottavaa. 

Toimitus

Toimitus