Syövän hoito Suomessa: Diagnoosin saamisessa kahden kerroksen väkeä, saattohoidon taso vaihtelee

Tänään vietetään maailman syöpäpäivää. Vaikka Suomi on syövästä selviytymisessä maailman 10 parhaan maan joukossa, silti syöpään liittyy Syöpäjärjestöjen mukaan Suomessa yhä eriarvoisuutta.

Toinen jonottaa viikkoja lääkäriin – toinen saa diagnoosin heti

Syöpäjärjestöjen vastavalittu terveysosaston johtaja Marika Skyttä painottaa, että yksi selkeistä eriarvoisuuden hetkistä on syövän diagnosointi:

– Ihmisillä on työtilanteestaan ja sosioekonomisesta asemastaan johtuen erilaiset mahdollisuudet päästä terveydenhuoltoon. Jos lääkäriaikaa joutuu odottamaan viikkoja tai kuukausia, voi syövän diagnosointi viivästyä. Uusilla aluevaltuutetuilla on olennaisen tärkeänä tehtävänään vahvistaa perusterveydenhuoltoa koko maassa, jotta hoitoonpääsyn yhdenvertaisuutta voidaan parantaa, painottaa Skyttä.

Myöskään saattohoito ei ole Suomessa syöpäjärjestöjen mukaan tasalaatuista: Kipujen ja elämänlaatua heikentävien oireiden hoito sekä elämän loppuvaiheen hoito ovat Suomessa vaihtelevasti, jopa puutteellisesti järjestettyjä, koska pulaa on niin resursseista kuin osaamisestakin. Tämän lisäksi eri alueiden asukkailla on erilaiset mahdollisuudet saada palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

Syöpä syö myös kukkaroa

Syöpäjärjestöjen mielestä myös taloudellista yhdenvertaisuutta tulisi parantaa lisäämällä terveydenhuollon maksuttomuutta. Tärkeää olisi myös uudistaa maksukatot. Suomen Syöpäpotilaiden vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan 75 prosentilla syöpäpotilaista tulot pienenivät syövän takia. Samaan aikaan hoidot ja lääkkeet kasvattavat menoja.

-Pienituloiselle potilaalle terveydenhuollon asiakasmaksut ja matkakulut sekä lääkekulut voivat olla ylivoimaisen suuria, Skyttä summaa.

Maailman syöpäpäivää on vietetty vuodesta 2005, jolloin Kansainvälinen syöpäunioni UICC otti päivän käyttöön oman ja lukuisten jäsenjärjestöjensä tiedotuksen välineeksi. Myös WHO:n tunnustamana teemapäivänä, helmikuun 4. päivänä, syöpäjärjestöt keskittyvät korjaamaan vääriä oletuksia syövästä tautina ja tuomaan esille parempaa syöpätietoutta.

 

 

Toimitus

Toimitus