Syyttäjä tyytymätön Räsäs-jutun tuomioon

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja valtionsyyttäjä Anu Mantila ilmoittavat tiedotteessaan olevansa tyytymättömiä ”koko tuomioon” koskien Räsäsen ja Pohjolan syytteitä koskevaa Helsingin käräjäoikeuden tuomiota. 

Raija Toiviainen haluaa tiedotteessa erikseen todeta ”kansalaispalautteista ilmenevien väärinkäsitysten ja julkisuudessa liikkuneen harhaanjohtavan ja suoranaisesti väärän tiedon vuoksi seuraavaa”:

-Syytteessä on suorat siteeraukset siitä, mitä Räsänen on lausunut. Näiden siteerausten jälkeen alkaa syyttäjän kuvaus siitä, miten syyttäjän mukaan Räsäsen siteerattuja lausumia on objektiivisesti tulkittava. Syyttäjä siis esittää syytteessään perustellun ja objektiivisen tulkintansa siitä, millainen merkityssisältö lausumille on annettava. Tällä syyttäjä kertoo, mikä syyttäjän käsityksen mukaan lausumissa on homoseksuaaleja halventavaa. Tähän syyttäjällä on myös velvollisuus. Syyttäjän on kerrottava miksi ja millä tavoin lausumat ovat lain tarkoittamalla tavalla solvaavia. Muuten syyte on yksilöimätön. Kun syytettä luetaan, on siis erotettava Räsäsen lausumien suorat siteeraukset ja syyttäjän perusteltu käsitys siitä, mikä merkityssisältö Räsäsen lausumilla on.

-Käräjäoikeuden näkemys siitä, miten Räsäsen lausumia on tulkittava, poikkeaa syyttäjän tulkinnasta. Tämä ei ole oikeuskäytännössä poikkeuksellista. Tämä ei tarkoita sitä, että syyttäjä olisi antanut väärää tietoa. Syytteissä ei ole mitään valheellista.

Yleisradion haastattelema Mantila esittää “kuin rautalangasta” vääntäen hevosesimerkin.

-Se on ihan sama asia, jos joku on kertonut nelijalkaisesta olennosta, jolla on harja ja häntä, ja sitten syyttäjä ilmoittaa, että puhuja on tarkoittanut hevosta. Se on hänen [syyttäjän] tulkintansa siitä. Silloin verrataan, pitääkö tulkinta paikkaansa siihen verrattuna, mitä siteerauksessa on kerrottu.

Kun syyttäjäpuoli on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon, tarkoittaa se sitä, että asian käsittely tulee jatkumaan hovioikeudessa. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta.

Toimitus

Toimitus