TE: Uniper-ratkaisu hoidettiin sähköpostitse Marinin johdolla, osa muistiosta salattu

Suomen hallitus päätti 15 miljardin euron pelastuspaketista sähköpostikokouksessa pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla 21. heinäkuuta. Tiedot käyvät ilmi Talouselämän hankkimista asiakirjoista.

Kokoukseen ottivat osaa Marinin lisäksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), kuntaministeri Sirpa Paatero (sd), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), työministeri Tuula Haatainen (sd), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), opetusministeri Li Andersson (vas) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

Suomen valtio osallistui Uniper-neuvotteluihin Uniperin emoyhtiön Fortumin suurimpana omistajana.

Kokousta varten Valtioneuvoston kanslian (VNK:n) omistajaohjaus oli laatinut sisäpiiriprojekti ”Einoa” koskevan muistion.

Kokoukseen toimitetun muistion yhteenvedossa käydään läpi muun muassa Saksan valtion omistusosuuden kasvattaminen Uniperissa, 7,7 miljardin euron arvoinen vaihtovelkakirjalaina sekä Saksan lainarahoitus Uniperille. Osa muistion yksityiskohdista on salattu.

Talouselämä huomioi, ettei muistiosta selviä, kerrottiinko ministereille esimerkiksi lainarahoituksesta perittävästä korosta tai yksityiskohtaisista ehdoista.

Esillä ovat vakauspaketin osana myös Fortumin antama neljän miljardin osakaslaina sekä neljän miljardin euron takaus. Lainan korkoa koskeva osuus on salattu muistiosta.

Muistiossa otetaan kantaa myös pitkän aikavälin ratkaisuun Venäjän valtion enemmistöomistaman kaasuyhtiön Gazpromin kanssa tehtyjen sopimuksien osalta. Vakauspakettiin sisältyy sitoumus, jonka avulla ”nykyisiin sopimuksiin liittyvät riskit minimoidaan tai poistetaan”.

Muistiossa todetaan myös, että omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on vaikuttanut Fortumin ja Saksan valtion välisten neuvottelujen lopputulokseen. Tästä ei mainita yksityiskohtia.

Omistajaohjausosasto katsoo muistiossa, että lopputulos on ”paras mahdollinen kompromissi näissä olosuhteissa ja aikatauluissa”.

Muistiossa on myös salattu tieto siitä, millaiseen tilanteeseen mahdollinen Uniperin konkurssi johtaisi.

Toimitus

Toimitus