THL: Kaupungissa asuvat työikäiset käyttävät eniten sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa verrattiin eri alueilla asuvia työikäisiä, jotka olivat edeltävän vuoden aikana käyttäneet sosiaali- tai terveydenhuollon palveluita. Tutkimuksen mukaan kaupunkimaisilla alueilla käytetään useammin sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalveluja verrattuna maaseutumaisiin alueisiin.

-Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on mahdollista järjestää sähköisesti. Tässä tutkimuksessa havaittu ero sähköisten palveluiden käytössä eri alueilla oli yllättävä, sillä onhan harvaan asutussa maassa otaksuttu, että sähköinen asiointimahdollisuus tuo tasa-arvoa palveluiden saatavuuteen. Toisaalta itseilmoitetun käytön pohjalta emme tiedä palveluiden tarjonnan alueellisista eroista, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko.

THL:n tutkimuksen mukaan sisemmällä kaupunkialueella sähköisiä vastaanottopalveluita käyttäneiden osuus oli 39 prosenttia, mutta harvaan asutulla maaseudulla 25 prosenttia. Eläkeikäisistä huomattavasti harvempi oli käyttänyt sähköisiä vastaanottopalveluita: sisemmällä kaupunkialueella 13 prosenttia ja harvaan asutulla maaseudulla 8 prosenttia.

 

Toimitus

Toimitus