Tilastokeskus: Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa 10 800 uhria vuonna 2020

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2020 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 10 800 uhria, mikä on 1,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Aikuisiin kohdistuneesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puolet oli avio- tai avopuolisoiden välistä. Vuonna 2020 perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 19,5 prosenttia tapahtui entisten avio- tai avopuolisoiden välillä. Kaikista aikuisista uhreista 75,2 prosenttia oli naisia, ja kaikista uhreista alaikäisiä oli 21,3 prosenttia. Kaikista epäillyistä 78,1 prosenttia oli miehiä. 

Toimitus

Toimitus