Tradenomien keskiansio kohosi yli 4 000 euron, naisten palkat nousivat miehiä enemmän

Tradenomien keskiansio kasvoi noin kolme prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ollen 4032 euroa kuukaudessa, kertoo Tradenomiliitto.

– Yleiskorotusten rooli korostuu entisestään ansiotason kehittäjänä, kun henkilökohtaisia korotuksia jaetaan yhä pienemmälle joukolle, muistuttaa edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Naisten keskipalkka nousi noin 3,4 prosenttia ja miesten vastaavasti 1,7 prosenttia. Tästä huolimatta sukupuolten välinen palkkaero on säilynyt ennallaan ja eroa kuukausitasolla on 641 euroa.

– Naiset sijoittuvat nykyään paremmin asiantuntijatehtäviin, mikä näkyy tradenominaisten keskiansion suurempana kasvuna. Valitettavasti isossa kuvassa kuitenkaan sukupuolten välinen palkkaero ei ole kaventunut, sanoo kehityspäällikkö Anna Sirviö-Hautala.

Palkkaeroon vaikuttaa hänen mukaansa edelleen merkittävästi miesten suurempi osuus johtotehtävissä sekä sijoittuminen toimialoille, joissa palkkataso on yleisemminkin korkeammalla tasolla.

Hieman yli puolet vastaajista oli valmiita kertomaan palkkansa kollegalleen. Palkka-avoimuuteen suhtautuminen vaihtelee merkittävästi iän ja aseman perusteella. Alle 30-vuotiaista 93 prosenttia on valmis kertomaan avoimesti palkkansa, kun vastaava luku yli 50-vuotiailla on 55 prosenttia.

 

Toimitus

Toimitus