Tuore tutkimus: Kelan kuntoutusterapia ehkäisee työkyvyttömyyttä

Tuore tutkimus osoitti, että Kelan tukemalla niin kutsutulla kuntoutusterapialla voidaan todistetusti ehkäistä työkyvyttömyyttä. Kuntoutusterapiaan osallistuneiden vuosiansiot olivat 2 100 euroa korkeammat  ja heidän työllisyysasteensa oli korkeampi kuin vastaavia taustaominaisuuksia omaavilla henkilöillä. Myös kuntoutuspsykoterapiaan päässeiden todennäköisyys joutua työkyvyttömyyseläkkeelle oli kuusi prosenttiyksikköä pienempi.

Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Kuntoutusterapiaa voivat hakea 16–67-vuotiaat henkilöt, joilla on mielenterveyden haasteita. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan, tukea voi saada kuitenkin enintään 3 vuotta. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. 16–25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa.

 

Toimitus

Toimitus