Turtiaiselle virallinen huomautus – voidaan sulkea pois eduskunnan istunnoista kahdeksi viikoksi

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (sd) joutui torstain täysistunnossa puuttumaan valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmän ainoan kansanedustajan Ano Turtiaisen puheenvuoroon.

Kun istunnossa oli käsittelyssä hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta eli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskentelevien koronarokotekattavuuden parantamisesta, Turtiainen syytti hallitusta pakkorokotuksista.

– Ministeri Kiuru, onko suurin syynne tällaisen toimintanne jatkamiselle, että tiedätte joka tapauksessa joutuvanne syytteeseen jopa kansanmurhasta?, Turtiainen kysyi paikalla olleelta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd).

Tähän Kiurulla oli lyhyt vastaus:

– Edustaja Turtiainen, kaikki, mitä tässä salissa sanotaan, on onneksi julkista.

Sen sijaan istuntoa johtanut varapuhemies Rinne puuttui myöhemmin Turtiaisen sanoihin antamalla tälle virallisen huomautuksen.

– Haluan todeta, että Suomen perustuslain 31 §, jossa puhutaan kansanedustajan puhevapaudesta ja esiintymisestä, toteaa 2 momentissa: ”Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan, puhemies voi huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.” Huomautan teitä tämän pykälän vastaisesta käyttäytymisestä, edustaja Turtiainen, Rinne totesi.

Toisesta huomautuksesta Turtiainen voidaan lain perusteella poistaa salityöskentelystä kahdeksi viikoksi, miltä ajalta hänelle ei myöskään makseta kansanedustajan palkkiota.

Toimitus

Toimitus