Tutkija: Neuvostosymboleilla pyritään palauttamaan Venäjän kunnian päiviä ja kasvattamaan patriootteja

Venäjä on käyttänyt Neuvostoliiton aikaisia symboleja Ukrainalta miehittämillään alueilla. Mihin Venäjä ja presidentti Vladimir Putin pyrkivät Neuvostoliiton lipuilla ja sen aikaisilla monumenteilla? Jyväskylän yliopiston Venäjä-asiantuntija, tutkija Simo Mikkonen kommentoi näiden symboleiden käyttöä AlfaTV Uutisille.

-Siinä on useampia tavoitteita. Ennen kaikkea kyse on mielestäni pitkään jatkuneesta historiapolitiikasta.  Putinin tai laajemminkin Venäjän johdon pyrkimyksestä kasvattaa venäläiset patrioottiseen, hyvin isänmaalliseen ajatukseen, Mikkonen sanoi.

-Tietyllä tavalla siinä on rakennettu sellaista kaanonia, että nyky-Venäjä on vanhan Venäjän ja Neuvostoliiton perillinen. Se näyttäytyy minulle jatkuvuuden korostamisena. Siinä pyritään rakentamaan pitkä linja tämän päivän Venäjään ja luomaan ajatus, että ollaan tietyllä tavalla palauttamassa Venäjän kunnian päiviä ja laajentamassa Venäjää.

Sama koskee Venäjän Ukrainalta väliaikaisesti miehittämiä alueita. Neuvostosymbolien käyttö näillä alueilla pyrkii luomaan kuvan valtajatkumosta näillä alueilla.

-Se on vallan vakiinnuttamiseen tähtäävää toimintaa. Oman vallan legitimoimista ja sen osoittamista, että nämä ovat vanhoja Neuvostoliiton alueita, jotka nyt kuuluisivat osaksi Venäjää.

Neuvostosymboleita ja fasismia?

Onko vanhoista neuvostosymboleista siis tullut tämän päivän fasistisia symboleita?

-Venäjän näkökulmasta he ovat taistelemassa fasismia ja natsismia vastaan. Venäjä rakentaa sellaista narratiivia, että toisessa maailmansodassa Venäjä tai Neuvostoliitto pysäytti natsit ja lopulta voitti heidät.

-Tässä Ukrainan tapauksessa on nostettu myös esille, että Venäjä taistelee fasismia tai natsismia vastaan.

-Mutta kun katsotaan meidän näkökulmastamme, asia on täysin päinvastoin: Tässä on autoritäärinen järjestelmä, joka pyrkii asettamaan oman valtansa Ukrainan alueelle.

-Venäjän näkökulmasta neuvostosymboliikka on juuri fasismia vastaan, mutta meille ne näyttäytyvät autoritäärisen vallan symboleina, Mikkonen selventää.

Isovenäläinen imperiumi

Venäjä ei kuitenkaan tavoittele Neuvostoliiton kommunistista ideologiaa tai tsaarin aikoja takaisin vaan kaipaa lähinnä niiden aikojen suuruutta. Erot Neuvostoliittoon ovat muutenkin huomattavat.

-Siinä missä Neuvostoliitto oli monikansallinen imperiumi, Putinin Venäjä korostaa hyvin voimakkaasta aitovenäläisyyttä. Tällaisessa isovenäläisessä kertomuksessa ei ole tilaa vähemmistöille. Siinä korostetaan venäläisyyttä hyvin voimakkaasti, Mikkonen kertoo.

Venäläisetkään eivät ole yhtä mieltä kaikesta. Varsinkin nuorempi, kaupunkilainen sukupolvi on jo hyvin kansainvälinen ja tottunut matkustelemaan ja ajattelemaan kuten länsimaalaiset. Putinin hallinnon tuki tuleekin ennemmin suurten kaupunkien ulkopuolelta. Mikkonen toteaa, että siellä patrioottinen propaganda uppoaa hyvin.

-He tavallaan ostavat Kremlin propagandan. Tämä on se, mikä meille voimakkaasti näkyy ja se osa väestöstä, joka sitä vastustaa on aika lailla hiljaa tällä hetkellä. Sen vastustaminen voi johtaa hyvinkin pitkiin vankilatuomioihin.

Mikkonen sanoo, että kahdeksan vuotta miehitettynä ollut Krim on hyvä vertailukohta sen suhteen, miten Venäjä luultavasti pyrkii toimimaan muilla Ukrainalta miehittämillään alueilla.

Ariel Huuhtanen

Ariel Huuhtanen