Tutkimus: Arktinen alue lämpenee nopeasti

Viime vuosikymmenien aikana ilmaston lämpeneminen on ollut voimakkainta arktisella alueella. Communications Earth & Environment -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan viimeisen 43 vuoden aikana arktinen alue on lämmennyt lähes neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin.

Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden tekemä tutkimus osoitti, että yleisessä käytössä oleva väittämä “arktinen alue lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin muu maapallo” aliarvioi selkeästi pohjoisten alueiden havaittua lämpenemistä.

Viime vuosikymmenien aikana havaittua ilmiötä, jossa ilmasto on lämmennyt eniten arktisella alueella, kutsutaan arktiseksi voimistumiseksi.

Esimerkiksi Barentsinmeren alueella lämpeneminen on ollut vielä voimakkaampaa. Lämpö on noussut jopa seitsemän kertaa nopeammin kuin globaalisti keskimäärin.

Ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen lisäksi arktisen voimistumisen suuruuteen vaikuttavat ilmastojärjestelmän luonnolliset, pitkäaikaiset vaihtelut. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan nämä molemmat tekijät ovat todennäköisesti olleet merkittäviä viimeisten 43 vuoden aikana.

– Siinä missä voimistumisen suuruus riippuu jossain määrin arktisen alueen määritelmästä ja laskentaan käytetystä ajanjaksosta, ilmastomallien havaittiin aliarvioivan arktista voimistumista lähes määritelmästä riippumatta, Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo.

Toimitus

Toimitus