Tutkimus: Masentuneet kuolevat Suomessa erityisen nuorina

Drug and Alcohol Dependence -lehdessäjulkaistu tutkimus osoitti, että masentuneiden elinajanodote on erityisen alhainen – jopa yli 15 vuotta muuta väestöä matalampi – maissa, joissa alkoholikuolleisuus on suurta, Helsingin yliopisto tiedottaa. Tutkimuksessa vertailtiin masentuneiden ja ei-masentuneiden elinajanodotteita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Italiassa ja selvitettiin, kuinka suuren osuuden alkoholikuolemat selittävät masentuneiden lyhyemmästä elinajanodotteesta eri maissa

– Jo aiemmin on ollut viitteitä siitä, että alkoholikuolemilla on suuri merkitys masentuneiden kuolleisuudelle Suomessa. Vertailu muihin maihin kuitenkin osoitti, että kyse ei ole universaalista ilmiöstä, toteaa yliopistotutkija Heta Moustgaard Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisestä instituutista.

Suomessa ja Tanskassa alkoholikuolemat yleisiä

Tutkimuksessa Moustgaardin mukaan oli yllättävää, että masentuneet elivät pidempään maissa, joissa alkoholikuolemat olivat muutenkin harvinaisempia.

-Alkoholikuolemien ehkäiseminen voisi siis olla tehokas keino masentuneiden kuolleisuuden vähentämiseen, Moustgaard arvioi.

Suomessa ja Tanskassa, joissa alkoholikuolemat ovat yleisiä, alkoholista johtuvat kuolemat selittivät jopa kolmanneksen masentuneiden lyhyemmästä elinajanodotteesta. Ruotsissa ja Italiassa alkoholikuolemien merkitys oli huomattavasti pienempi ja masentuneet myös elivät pidempään.

 

Toimitus

Toimitus