“Työllisyysluvut huomattavan positiivinen yllätys” – löytyykö tekijöitä?

LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

Taloudella on edellytyksiä kasvaa edelleen, jos avoimet työpaikat kyetään täyttämään. Työllisyys parani hieman, mutta pitkäaikaistyöllisyys ei ole vähentynyt kuin vähän.

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 65 000 henkeä enemmän työllisiä kuin vuosi sitten.

Työllisyysasteen trendi oli 72,7 prosenttia eli sama kuin ennen koronakriisin alkua. Trendi jatkoi paranemistaan suhteessa edellisiin kuukausiin.

Työllisyysluvut vaihtelevat kuukausittain melko paljon. Trendiluku pyrkii korjaamaan tilanteen vertailukelpoiseksi. Trendiluvusta on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu.

-Sanoisin, että lokakuun työllisyysluvut olivat huomattavan positiivinen yllätys. Työllisyyden paraneminen jatkui ripeänä, työttömyydenkin osalta aletaan vihdoin nähdä toivottua alenemista. Oikeastaan ainoa isompi ongelma on se, että pitkäaikaistyöttömiä on edelleen aivan liikaa, sanoo pääekonomisti Jukka Appelqvist Keskuskauppakamarilta.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen määritelmällä mitattuna 37 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,1 prosenttia.

-Vielä ei olla koronaa edeltäneellä tasolla, mutta työttömyysasteen trendin paraneminen on lupaavaa. Vuoden 2020 elokuussa trendi oli 8,4 prosenttia, eli laskua on tullut reilussa vuodessa 1,3 prosenttiyksikköä, Appelqvist summaa.

Talouden nousu jatkuu, jos työntekijöitä löytyy

Avoimien työpaikkojen määrä oli lokakuussa edelleen huomattavan korkea.

-Työvoiman vahvana jatkuva kysyntä kertoo siitä, että Suomen taloudessa olisi edelleen huomattavaa nousupotentiaalia, jos vain avoimena oleviin paikkoihin onnistuttaisiin löytämään tekijöitä, Appelqvist sanoo.

Pitkäaikaistyöttömyys väheni vuodessa vain vähän. Pitkäaikaistyöttömiä oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lokakuussa edelleen 108 000 henkilöä.

-Pitkäaikaistyöttömien osalta puhutaan jokseenkin isoista kohtaanto-ongelmista, Appelqvist sanoo.

Työnantajat luokittelevat 67 prosenttia avoinna olevista työpaikoista vaikeasti täytettäviksi. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli määrällisesti eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden, teollisuuden sekä kaupan alojen toimipaikoissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen raportista.

Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuutta voidaankin pitää eräänlaisena työmarkkinoiden kohtaantovaikeuksien mittarina. Vain kerran aikaisemmin historiassa on käyty yhtä korkeassa lukemassa.

Toimitus

Toimitus