Vain 55 prosenttia huostaanotetuista elää perheissä – sijaisperheistä pulaa

Sijaisperheitä tarvitaan jatkuvasti lisää. Perhehoitoliitto järjestää 5.–18.9.2022 jo 15. kerran valtakunnallisen Ajoissa kotiin -kampanjan, jolla rekrytoidaan uusia perhehoitaja, kertoo Perhehoitoliitto tiedotteessaan.

Vuoden 2021 Lastensuojelutilaston mukaan Suomessa tehtiin viime vuonna lähes 1 600 uutta huostaanottoa ja vuoden lopussa huostassa oli yhteensä noin 9 400 lasta ja nuorta. Heistä runsaat 55 prosenttia asui sijoitettuina perhehoito- eli sijaisperheisiin.

Lastensuojelun asiakkaiden lisäksi perhehoitoa on tarjolla niille ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille ihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa tai huolenpitoa. Vuonna 2021 kunnilla ja kuntayhtymillä oli toimeksiantosopimus runsaan 5 100 sijaisperheen kanssa.

 

Toimitus

Toimitus