Välipala kaikille koululaisille? Hallitus selvittää asiaa

Hallitus haluaa kaikille oppivelvollisuusikäisille välipalan koulupäivän aikana. Välipalan lisäämistä osaksi kouluruokailua selvitetään osana Maa- ja metsätalousministeriön Kouluruuan kehittämisohjelmaa.

-Kouluruuan kehittämisohjelman työryhmän yksi suurimmista huolenaiheista on, miten saada nuoret syömään kouluruokaa ja toisaalta millä keinoin voidaan tukea sitä, että oppilaat syövät täysipainoisen, lautasmallin mukaisen kouluaterian, kertoo kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa.

-Näihin haasteisiin pyritään etsimään ohjelman aikana ratkaisuehdotuksia ja kyselemme niitä suoraan oppilailta itseltään.

Kehittämisohjelma valmistuu lokakuussa 2022.

Kehittämisohjelman keskeisiä teemoja ravitsemuksen lisäksi ovat kouluruokailutilanteen kasvatuksellinen luonne, kouluruokatilanteen ohjaus, oppiaineintegraatio sekä oppilaiden ottaminen mukaan kouluruokailun suunnitteluun ja kehittämiseen.

Jo nyt kouluruokailusuosituksen mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus maksuttomaan ravitsevaan välipalaan, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään kuin kolme tuntia koululounaan jälkeen.

Toimitus

Toimitus