Valtioneuvoston kanslia ei luovuta viestejä Veikkaus-rahoista – professori näkee ongelman

Pääministeri Sanna Marinin johtama valtioneuvoston kanslia ei luovuta Veikkaus-rahoja koskevia lobbausviestejä. Koska viestejä ei saada, julkisuudessa ei voida arvioida, millaisia vaikuttamisyrityksiä pääministeriin kohdistui ennen päätöstä leikkausten perumisesta. Asiasta uutisoi Yle.

STT oli pyytänyt Marinin sekä leikkaukset esitelleen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) saamat kansalaispalautteet, tuensaajien viestit, viranomaisten viestit ja ministerien mahdolliset vastaukset niihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti Kurvisen saamat viestit, joissa on kovasanaista palautetta kulttuuriväeltä.

Osa näistä viesteistä on lähetetty myös Marinille. Valtioneuvoston kanslia ei kuitenkaan luovuttanut Marinin saamia viestejä.

Valtioneuvoston kanslia vetoaa salauksessaan siihen, että kansalaiskirjeet eivät ole viranomaisen asiakirjoja vaan kuuluvat hallituksen arkistoon.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta pitää Valtioneuvoston kanslian päätöstä monin tavoin ongelmallisena. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuonna, että ministereille tulleisiin kansalaiskirjeisiin sovelletaan julkisuuslakia, jos kirje eli esimerkiksi sähköposti kuuluu viranomaisen toimialaan.

– Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on täysin yksiselitteinen, kun kansalaiskirje on toimitettu ministerille ministeriön päällikkönä, Voutilainen sanoo.

Hallituksen arkisto ei ole lain mukainen

Valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö Janne Kerkelän kertoo, että valtioneuvoston kanslian tulkinnan mukaan Veikkaukseen liittyvä kansalaispalaute ei liity pääministerin toimialaan tai tehtäviin, vaikka leikkaukset peruttiin Marinin päätöksellä.

Kerkelän mukaan KHO:n päätöksessä korostetaan, kuinka palautteiden pitää liittyä ministerin tehtävään ja toimialaan eikä pelkkä toimiminen ministerinä tai yksittäisen valmisteluelimen jäsenenä yksin ratkaise kansalaispalautteiden julkisuutta.

Voutilaisen mukaan hallituksen arkistosta ei ole säädetty laissa eikä hallitus siksi ole arkistolain mukainen arkistonmuodostaja. Valtioneuvosto ministeriöineen on.

-Niiden toiminnassa syntyneet asiakirjat, kuten arkistoitavat sähköpostiviestit, kuuluvat tähän yhteiseen arkistoon, johon sovelletaan julkisuuslakia. Vaikka sähköpostiviestejä ei olisi vielä arkistoitu, ne kuuluvat arkistointivelvollisuuden vuoksi julkisuuslain piiriin. Voutilainen sanoo.

Voutilainen lisää, että Valtioneuvoston kanslian vastauksessa pitäisi näkyä se säädös, johon viitataan, ei vain todeta salassapitoa.

Toimitus

Toimitus