Valtiovarainvaliokunta: Talouden toipuminen koronasta ollut nopeaa, mutta talouskehityksellä on varjonsa

Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Mietintöön jätettiin kolme vastalausetta:  perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien.

Talousarvion loppusumma on noin 65 miljardia euroa, mikä on 3,3 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Talousarvio on noin 7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Vuoden 2022 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 144 miljardia euroa, mikä on noin 55 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtiovarainvaliokunta on lisännyt menoja noin 40 miljoonalla eurolla, millä pyritään muun muassa tukemaan koronan jälkihoitoa, parantamaan väyläverkon kuntoa sekä edistämään osaamista, kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä ulkoilua ja luonnossa liikkumista. 

Mietinnön täysistuntokäsittely alkaa tiistaina 14. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2021 lopullisesti maanantaina 20. joulukuuta. 

Talouden näkymät 2022 

Valiokunta toteaa, että julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. Epävarmuus on jälleen viime viikkoina kasvanut koronatautitapausten ja uuden virusmuunnoksen myötä, joskin rokotuskattavuuden parantuminen ja koronapassin käyttöönotto vähentävät laajojen rajoitustoimien tarvetta. Yleistä talouskehitystä varjostaa myös teollisuuden komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät pullonkaulat ja inflaatio.

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus toteutti koronapandemian ja sitä seuranneen taantuman vaatimaa nopeaa, etupainotteista ja voimakkaasti elvyttävää finanssipolitiikkaa. Päätetyillä väliaikaisilla toimilla estettiin talouden kasvupotentiaalin pitkäkestoinen heikentyminen. Valiokunta toteaa, että koronakriisi ei ole ohi, ja pitää tarkoituksenmukaisena, että hallituksen linjaamilla toimilla vauhditetaan talouden aktiviteettiä myös vuonna 2022. On edelleen varauduttava myös tukitoimien lisäämiseen, mikäli koronatilanne pitkittyy ja vaikeutuu.

Valiokunta kuitenkin painottaa, että kasvaneen velkaantumisen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menopaineiden vuoksi julkisen talouden tasapainottaminen ja rakenteelliset uudistukset ovat aiempaakin tärkeämpiä.

Valiokunta kiinnittää huomiota talouskasvun edellytyksiin ja työllisyysasteen nostamiseen. On välttämätöntä jatkaa määrätietoista työtä tehokkaiden työllisyyskeinojen löytämiseksi ja käynnistää rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentävät työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia sekä parantavat työn vastaanottamisen ja tekemisen kannusteita. 

Erityisen tärkeää on hillitä pitkäaikaistyöttömyyttä ja edistää rakenteellisen työttömyyden alenemista. On myös löydettävä ratkaisuja, joilla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta, sillä osaavan työvoiman puute vaikeuttaa jo laajalti yritysten toimintaa. Valiokunta on huolissaan myös yleistyneistä mielenterveyshäiriöistä, jotka ovat jo merkittävin työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja. 

Valiokunta uskoo myös, että EU:n kertaluonteinen elpymisväline edistää talouden kasvua. Talousarvioesityksessä Suomen kansallisen suunnitelman toimeenpanoon osoitetaan 1,2 miljardia euroa, josta määrärahalisäyksiä on 637 miljoonaa euroa.

Toimitus

Toimitus