Venäjän hyökkäys lisäsi epävarmuutta, silti moni yritys ennakoi kasvua

Venäjää vastaan asetetut pakotteet vaikuttavat lähes 90 prosenttiin suomalaisista vientiyrityksistä, kertoo Keskuskauppakamarin tekemä kysely. Merkittävää haittaa kokee lähes joka neljäs vientiyritys.

Pakotteilla on jonkin verran merkitystä 35 prosentille yrityksistä ja hieman merkitystä 30 prosentille.

Yritysten suurimmat huolenaiheet olivat pankkeihin ja maksuliikenteeseen kohdistuvat pakotetoimet, raaka-aineiden saatavuus ja rahtivaikeudet.

Moni yritys ilmoitti kyselyssä jo keskeyttäneensä kaiken kaupankäynnin Venäjälle.

-Avoimissa vastauksissa korostui myös yleinen geopoliittinen epävarmuus ja tilanteen vaikutukset laajemmin raaka-aineiden saatavuuteen ja alihankintaketjuihin. On pelkoa siitä, että sodan aiheuttama epävarmuus yritysten toimintaan leviää laajemminkin eikä jaa vain Eurooppaan, sanoo kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka Keskuskauppakamarilta.

Moni yritys arvioi viennin kasvavan

Venäjän aloittama sota, siitä johtuva geopoliittinen epävarmuus ja pakotteet vaikuttavat kielteisesti yritysten tulevaisuudennäkymiin. Lähes neljäkymmentä prosenttia yrityksistä katsoo tilanteen vaikuttavan merkittävästi tulevaisuudennäkymiin, 30 prosenttia jonkin verran ja reilu viidennes hieman.

Näistä arvioista huolimatta 56 prosenttia yrityksistä arvioi, että vienti kasvaa kokonaisuutena merkittävästi tai ainakin jonkin verran tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Noin 15 prosenttia yrityksistä arvioi, että viennin laskevan joko merkittävästi tai jonkin verran.

-Helmikuun kyselyn erittäin positiivisiin tuloksiin verrattuna viennin tulevaisuudennäkymät laskivat selvästi. Kuitenkin hyvä uutinen on se, että yli puolet yrityksistä edelleen näkee viennin kasvavan vuoden aikana merkittävästi tai jonkin verran, sanoo Toivakka.

Keskuskauppakamarin vientiyritysten johtajille 2.3.2022 suunnattuun kyselyyn vastasi 125 yritystä. Yrityksistä 44,5 prosentilla vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja 75 prosentilla henkilöstömäärä on 50 tai enemmän.

Toimitus

Toimitus