Vieraskieliset aliedustettuina aluevaaliehdokkaissa, 66 ulkomaalaista ehdokkaana

Aluevaaleihin on asettunut ehdolle enemmän miehiä kuin naisia, mutta alle 50-vuotiaita naisia on ehdokkaina enemmän kuin alle 50-vuotiaita miehiä. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta aluevaaliehdokkaita käsittelevästä tilastosta.

Ehdokkaita on yhteensä 10 584, joista miehiä on 5778 ja naisia 4806. Eduskuntapuolueista pienin määrä naisehdokkaita on perussuomalaisilla (27,1 prosenttia) ja pienin määrä miehiä vihreillä (40,9 prosenttia). Eduskunnan ulkopuolisista puolueista kristallipuolueella oli pienin määrä miehiä ehdokkaina (17,9 prosenttia) ja Piraattipuolueella pienin määrä naisia (9,1 prosenttia).

Ehdokkaista 111 on istuvaa kansanedustajaa ja 3346 istuvaa kunnanvaltuutettua. Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan kyselytutkimuksesta käy ilmi, että kaksi kolmesta suomalaisesta tahtoisi rajoittaa politiikkojen päällekkäin meneviä tehtäviä.

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 50,3 vuotta. Vanhin keski-ikä on kristillisdemokraateilla (53 vuotta) ja nuorimmat vihreillä (45,1 vuotta).

Toisin kuin kuntavaaleissa, aluevaaleissa naisten osuus ehdokkaista on suurempi kuin miesten aina 50-vuotiaisiin saakka. Selkeästi muita alueita vähemmän naisehdokkaita on Kainuussa ja Päijät-Hämeessä, joissa molemmissa naisia on alle 40 prosenttia kaikista ehdokkaista.

Vieraskieliset aliedustettuina ehdokaslistoilla

Vieraskielisten eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus on ehdokkaista selvästi pienempi kuin äänioikeutetuista. Äänioikeutetuista vieraskielisiä on hieman yli kuusi prosenttia, ehdokkaista 2,2 prosenttia.

Eduskuntapuolueista suurin osuus vieraskielisiä on vihreillä (4 prosenttia) ja pienin osuus perussuomalaisilla ja liike nyt -puolueella (1,2 prosenttia).

Ehdokkaissa on yhteensä 27 eri maan kansalaisia. Äänioikeutetuista ulkomaan kansalaisia on hieman yli neljä prosenttia. Heitä on ehdokkaana 66 henkilöä. Suomen kansalaisia, joilla on myös jonkin toisen maan kansalaisuus, on ehdokkaana 163 henkilöä.

Aluevaaleihin voi asettua ehdolle myös muiden Euroopan unionin maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset.

 

Korjaus 20.1.2022 Korjattu Elinkeinoelämän valtuuskunnan nimi.

Toimitus

Toimitus