Viisumeita myönnetty heinäkuussa venäläisille jo 10 000 – hakemuksia jätetty 14 000

Venäjä poisti rajaliikenteen koronarajoitukset 15. heinäkuuta, Suomi luopui rajaliikenteen koronarajoituksista jo 30. kesäkuuta. Moni venäläinen on jo ehtinyt matkustaa Suomeen, viisumihakemuksia on jätetty ahkerasti.

-Heinäkuussa tähän päivään mennessä on jätetty noin 14 000 viisumihakemusta. Viisumeja on myönnetty noin 10 000, kertoo yksikön päällikön sijainen Krista Napola ulkoministeriön maahantuloasioiden yksiköstä AlfaTV Uutisille.

Moni kansanedustaja vaatii turistiviisumien myöntämisen kieltämistä venäläisiltä. Virkamiesvalmistelussa tällaista päätöstä tekeillä ei kuitenkaan ole.

-Suomi on lähtenyt siitä, että tämän tyyppiset ratkaisut, jos niitä tehdään, tulevat EU-tason päätöksinä. Mutta mitään tällaista ei ole valmisteilla, Napola sanoo.

Suomi ei halua rankaista tavallista kansaa 

Napola tähdentää, että EU:ssä on sovittu yhteisesti Venäjän viisumeja koskevan helpotussopimuksen osittaisesta keskeyttämisestä, jossa vaikutuksen ulottuvat lähinnä Venäjän hallinnon ylimmille tasoille, viranomaisiin ja diplomaatteihin.

-Tavallisen kansalaisen viisumin hakemista ei ole haluttu rajoittaa. Suomi on nähnyt niin, että pakotteet ja Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota ei kohdistu tavallisen kansalaisen asemaan, Napola korostaa.

Ulkoministeriössä ei uskota vaarallisten henkilöiden pääsevän rajan yli

Mutta tiedetäänkö Suomessa tarkalleen, millaisia henkilöitä rajan yli tulee, ja onko mahdollista, että Venäjältä saapuu Suomeen maamme turvallisuuden kannalta vaarallisia henkilöitä? Napola pitää erittäin epätodennäköisenä, että Suomen asettaman seulan läpi pääsisi tällaisia henkilöitä tulemaan.

-Kaikki viisumihakemukset käsitellään hyvin tarkkojen viisumisäännösten mukaisesti, niihin sisältyvät myös tietyt taustatarkistukset ja tarvittaessa turvallisuusharkintaa.

Napola kertoo, että jokaisen hakijan on jätettävä hakemukseen vaadittavat liitteet ja asiakirjojen oikeellisuus ja oikeudellisuus tarkistetaan. Tarvittaessa hakijaa myös haastatellaan.

-Tietenkin, jos on hakija, joka herättää muuta kiinnostusta viranomaisissa, he suorittavat ovat tarkistuksensa näissä tapauksissa, Napola toteaa.

Toimitus

Toimitus