WeFoodin toiminta loppuu, hävikkiruokatoimintaa alettiin verottaa

Kirkon Ulkomaanavun vuonna 2018 perustama hävikkiruokakauppa WeFood joutuu lopettamaan toimintansa. Taustalla on verottajan vuonna 2021 tekemä linjaus, jonka mukaan hävikkiruokakaupan toiminta tulkitaan verolliseksi. Verolinjauksen mukaan WeFood joutuu maksamaan lahjoitettujen tuotteiden myynnistä arvonlisäveroa. WeFood on neljän toimintavuotensa aikana onnistunut vähentämään ruokahävikkiä jo 400 000 kilon edestä.

Kirkon Ulkomaanapu yritti löytää erilaisia tapoja tehdä toiminnasta vielä kannattavaa verottajan päätöksen jälkeen, mutta ratkaisut eivät tuottaneet positiivista tulosta. WeFood on saanut koko toimintansa ajan hävikkiruoan lahjoituksina yhteistyökumppaneiltaan. Tavaroiden nouto on hoidettu sponsoroidulla sähköisellä pakettiautolla ja toiminnassa mukana olleet yritykset ovat tehneet omalta osaltaan merkittävän ilmastoteon.

Kirkon Ulkomaanapu on pitänyt toimintaa tärkeänä osana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristötietoisuuden levittämisessä. Myymälän käytännön toimintaan on osallistunut vuosien varrella satoja vapaaehtoisia. WeFoodin kohtalo nostaa esiin epäkohdan ruokahävikin vähentämisen taloudellisissa ohjauskeinoissa. Siitä tulisi tehdä  kaikin keinoin kannattavaa ja kannustavampaa jatkossa. Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, joka tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten auttamiseksi uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kauppakeskus Redissä sijaitseva WeFood -myymälä suljetaan lopullisesti heinäkuun lopussa.

 

 

 

Toimitus

Toimitus