Ydinvoimasta vihreää energiaa, vastustajat tappelevat oikeuteen saakka

Ilmastoaktivistit, Saksan ja Itävallan vihreät, tutkijat ja jopa jotkin sijoittajat ovat tyrmistyneitä Euroopan komission ehdotuksesta lisätä ydinvoima ja maakaasu vihreiksi energiavaihtoehdoiksi. Vastustajilla on silti vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan.

Jos ydinvoima ja maakaasu luokitellaan vihreiksi vaihtoehdoiksi, ne voivat saada vihreille energiamuodoille tarkoitettua pääomaa.

Jotta esitys kaatuisi, 72 prosenttia valtioista, jotka edustavat vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä, tulisi vastustaa sitä, Politico kirjoittaa. Nyt kannatus on selvästi suurempaa kuin vastustus.

Esityksen kommentointiaika loppuu tänään perjantaina. Komissio pyrkiä hyväksymään esitys mahdollisimman pian.

Komission esitys on kohdannut huomattavan määrän vastustusta.

-Meistä uusi esitys on ongelmallinen sekä poliittiselta että tekniseltä kannalta, sanotaan Espanjan, Itävallan, Luxembourgin ja Tanskan allekirjoittamassa kirjelmässä. Kirjeessä varoitetaan, että esityksellä komissio riskeeraa EU:n energiasiirtymän eikä maakaasua ja ydinvoimaa pidä luokitella kestäväksi energiamuodoksi.

Esityksen tarkoituksena on edistää unionin ilmastotavoitteita, kuten päästöjen vähentäminen 55 prosentilla vuosikymmenen loppuun mennessä ja päästä hiilineutraaliuteen vuosisadan puoliväliin mennessä. Maakaasu on Saksalle tärkeä siirtymäajan energiamuoto ja Ranska korostaa, ettei ydinvoima tuota kasvihuonekaasuja.

Komissio arvioi, että yksityisiltä tarvitaan 520 miljardia euroa joka vuosi unionin omien varojen lisäksi, jotta tavoitteisiin päästään.

Sijoittajat ovat osoittaneet huolta, että ydinvoiman ja maakaasun lisääminen vihreiksi energiamuodoiksi vaarantaa unionin kestävän rahoituksen ja sen määränpään taistella viherpesua vastaan.

Euroopan unionin parlamentilla ja jäsenvaltioilla on neljä kuukautta aikaa tarkastella viimeisteltyä esitystä. Tarkasteluaikaa voidaan jatkaa vielä kahdella kuukaudella. Esityksestä tulee unionin laki, ellei se saa riittävästi vastustusta.

Vielä hyväksymisen jälkeenkin Itävalta aikoo viedä päätöksen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Toimitus

Toimitus