Yle: Kunnille lisälasku, tietokonetta ei saakaan 300 eurolla

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Oppivelvollisuuden pidentäminen on tuonut kunnille kymmenen miljoonan euron yllätyslaskun vuosittain, arvioi Kuntaliitto Ylen jutussa. Oppivelvollisuuden pidentämisen laskettiin maksavan 129 miljoonaa euroa vuodessa, mutta materiaalihankintojen takia ennakoitu summa ylittyy.
Helsingissä lisälaskun on noin 1–1,5 miljoonaa euroa. Ammatillisesta koulutuksesta vastaava Arja Kukkonen arvioi, ettei valtiolta saatava tuki tule riittämään.
Oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyy velvoitteita kunnille. Samoin kuin peruskouluissa, nyt myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa oppimismateriaalien kustannukset kuuluvat kunnille aina oppivelvollisuuden päättymiseen saakka. Oppivelvollisuus päättyy nuoren täytettyä 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon.
Valtion arviot toteutuvista kustannuksista heittivät ammatillisessa koulutuksessa lähes neljänneksen alaspäin oppilasta kohden, lukioissa noin 12 prosenttia.
Opetushallitus arvioi esimerkiksi tietokoneen maksavan noin 300 euroa, kun käytännössä Helsingin kaupunki joutui maksamaan niistä noin 430 euroa. Hintaa nostaa edelleen tietokoneen oheislaitteet ja digituki.
Helsingissä arvioidaan kulujen kasvavan entisestään tulevina vuosina, kun yhä useampi vuosikurssi tarvitsee laitteet ja materiaalit.
Hallitus on sitoutunut kattamaan oppivelvollisuuden pidentymisestä koituvat kulut kunnille ja koulutuksen järjestäjille.

Toimitus

Toimitus