Yli 35 000 Ukrainasta paennutta hakenut tilapäistä suojelua Suomesta – kolmannes paenneista lapsia

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta paenneet ovat 4.8. mennessä jättäneet 35 074 tilapäisen suojelun hakemusta, Maahanmuuttovirasto tiedottaa. Lähes kaikki tilapäisen suojelun päätökset ovat myönteisiä (33 231). Hakemuksiin on tehty myös joitakin kielteisiä päätöksiä. Kielteisen päätöksen saaneet hakijat ovat muiden maiden kuin Ukrainan kansalaisia. Lisäksi pieni osa hakemuksista on rauennut hakijan peruutettua hakemuksensa.

Noin 65 prosenttia asuu vastaanottokeskuksen ulkopuolella

Jokainen tilapäistä suojelua hakenut tai saava henkilö on kirjoilla jossakin vastaanottokeskuksessa, vaikka he asuisivat yksityisessä tai kunnan tarjoamassa majoituksessa. Maahanmuuttoviraston mukaan suurin osa tilapäistä suojelua saavista tai hakeneista, noin 65 prosenttia, asuu tällä hetkellä vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

Tällä hetkellä toiminnassa on 77 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittujien palvelupistettä sekä kahdeksan alaikäisyksikköä. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Suomessa oli 20 vastaanottokeskusta ja seitsemän alaikäisyksikköä.

Suomeen myös ilman huoltajaa olevia lapsia

Huomattava osa tilapäistä suojelua hakevista ja saavista on lapsia äiteineen. Suomeen on tullut myös ilman huoltajaa olevia lapsia, jotka valtaosin tulevat kuitenkin sukulaisten tai perheystävien kanssa. Yhteensä noin kolmannes tulijoista on lapsia. Lasten on mahdollista käydä koulua Suomessa.

Lasten suhteellinen osuus on Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen hieman laskenut ja työikäisten tulijoiden määrä vastaavasti noussut

Ukrainasta saapunut myös erityisryhmiä

Ukrainasta Suomeen paenneiden joukossa on myös erityisryhmiä. Suomeen on esimerkiksi saapunut joitakin kymmeniä ikääntyneitä, muistisairaita, kehitysvammaisia tai vaikeammista vammoista kärsiviä ihmisiä, jotka ovat tarvinneet vastaanottokeskusten ulkopuolisten hoivayksiköiden kautta saatavia palveluita.

 

Toimitus

Toimitus