Yli kolmen miljardin investoinnit odottavat viranomaislupia – EK haluaa poistaa päätösten lukot

LKS 20190429 LKS 20190426 Havainnekuva Metsä Groupin Kemin tehtaasta. Metsä Group aloittaa biotuotetehtaan suunnittelun Kemiin. Tehdas tuottaisi 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja maksaisi 1,5 miljardia euroa. HANDOUT: Metsä Group LEHTIKUVA / HANDOUT

Lupakäsittelyn hitaus ja raskas byrokratia ovat muodostuneet Suomen vakavimmaksi investointilukoksi. Viranomaispäätöstä odottavien investointien kokonaissumma on noussut varovaisenkin arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin euron tasolle, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrityskyselystä. Pysähdyksissä olevien yrityshankkeiden henkilöstövaikutukset ovat 9 000 työpaikan tasolla.
EK käynnistääkin ensi keväälle ulottuvan reformihankkeen, joka tähtää investointeja koskevan lupajärjestelmän  uudistamiseen Suomessa. Investoinnit liikkeelle -hankkeessa pureudutaan lainsäädännön ongelmakohtiin, jotka aiheuttavat eniten esteitä tai viivästyksiä investointihankkeissa.
EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies perustelee hanketta:
-Suomen on herättävä investointien merkitykseen – ne ovat elintärkeä edellytys talouden ja työllisyyden kestävälle kasvulle. Lupakäsittelyn hitaus ja vaikea ennakoimattomuus on Suomen vakavin investointilukko – meillä ei ole varaa olla ratkaisematta sitä. 
Ongelman on EK:n mukaan tunnistanut myös OECD, joka maaraportissaan totesi Suomen jäävän raskaan sääntelyn ja kankeiden lupaprosessien takia jälkeen niin muita Pohjoismaita kuin Baltiaa ulkomaisten investointien houkuttelussa. Samaan aikaan yritysten tulisi kyetä ennennäkemättömiin investointeihin, jotta Suomi saavuttaisi ilmastotavoitteensa. Positiivista on se, että investointilupajärjestelmän uudistaminen on suurelta osin Suomen omissa käsissä.

Luparuuhkat ohittaneet koronaa edeltäneen tason

EK:n tänään julkistamassa kyselyssä on selvitetty yritysten kokemuksia viranomaisasioinnista kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin sekä lupaprosesseihin liittyen. Lista erilaisista luvista on pitkä:  On rakentamis-, ympäristö-, jäte-, vesitalous-, kemikaali- ja kaivoslupia  sekä -ilmoituksia. 
Suuntaa-antavan arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin euron arvoiset investoinnit ovat nyt pysähdyksissä, koska viranomaiskäsittely on kesken. Todellinen luku nousee kuitenkin vielä tätäkin suuremmaksi, koska EK:n analyysissa ovat mukana vain yli 10 hengen yritykset. Lisäksi luvitusta edeltävää investointipäätöstä odottaa EK:n arvion mukaan moninkertainen määrä investointeja, joiden toteutumiseen sääntelyn sujuvuus vaikuttaa merkittävästi. Vuoden 2018 lopussa vastaava summa oli 2,7 miljardia euroa. Investointilupaa odottavien yritysten määrä on pysynyt ennallaan.
Jokainen tuotantoyksikön laajennus tai rakennushanke poikii myös työpaikkoja. Lupajonoissa nyt olevat investoinnit toisivat laskennallisen arvion mukaan noin 9 000 työpaikkaa.

Suunta on huonompaan

Yritysten näkemykset ovat selvästi aikaisempaa kriittisempiä. 37 prosenttia yrityksistä antaa lupajärjestelmien toimivuudelle arvosanan heikko ja 15 prosenttia arvosanan hyvä. Vuoden 2018 lopussa vastaavat osuudet olivat 29 ja 18.
Lupajärjestelmän eri osa-alueista kriittisimmät arviot sai muutoksenhaku ja valitusmenettelyt. Jopa 54 prosenttia yrityksistä arvioi niiden toimivuuden heikoksi ja 14 prosenttia antoi arvosanan hyvä. Toiseksi eniten moitteita sai lupien viranomaiskäsittely, johon tyytymättömiä oli 45 prosenttia ja tyytyväisiä oli 17 prosenttia.

Toimitus

Toimitus